Kim jesteśmy

  • Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
  • Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią.
  • Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
  • Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.
  • Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
  • Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
  • Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

1% a tyle dobra!

Czekamy na Twoją pomoc!

 

Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"

KRS 0000222915


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku


Dodaj wiadomość

Zachęcamy do redagowania naszej strony! Piszcie o Waszych wspólnotach, spotkaniach, ogniskach, wyjazdach itp. Można również publikować ogłoszenia, np. zaproszenia na spotkania Waszego ERM-u.
Dodaj tekst na stronę!