Wakacje z duchowością

Są to rekolekcje organizowane z myślą o różnych odbiorcach. Zawsze zapraszamy na nie Animatorów ERM oraz starszą Młodzież, która przygotowuje się do tej posługi. Są przeznaczone dla osób, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, aby dzięki temu lepiej służyć dziełom, w które są zaangażowani. Poruszamy różnorodną tematykę.

Kalendarium

Dotąd odbyły się następujące rekolekcje:

  • "Obowiązki ERM-ity źródłem radości"
    Zakrzów (2010)
  • "Liturgia - Tajemnica Miłości odradzającej"
    Wejherowo (2011)
  • "Świętowanie bramą do piękna, szczęścia i wieczności"
    Nysa (2012)

Liturgia - Tajemnica Miłości odradzającej

Rekolekcje przeznaczone są dla osób, które ukończyły 16. rok życia, a które chcą przekroczyć progi schematów i przyzwyczajeń rytualnych, by wejść w przestrzeń piękna, bogactwa i ponadczasowej potęgi Liturgii.

Uczestnicy będą mieli okazję w rutynowych słowach, gestach i symbolach liturgicznych odkryć "duchowe centrum Kościoła i serce życia chrześcijańskiego" oraz zapragnąć, by święty Duch Liturgii, Duch ożywiający i uświęcający przenikał ich modlitwę i codzienną rzeczywistość.

Potrzebę odkrycia "Ducha Liturgii" w Zgromadzeniu Eucharystycznym widzi papież Benedykt XVI. Nie tylko zachęca, ale wręcz wzywa do wejścia w misterium zbawczego działania Eucharystii. Pragnąc wesprzeć tych wszystkich, którzy chcą podążać drogą Jezusa, drogą Kościoła, papież polecił Kongregacji ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów "odnowić liturgię zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, a zarazem w harmonii z liturgiczną tradycją Kościoła" (Kard. Canizares o "reformie reformy" w liturgii).

ERM - jako przyboczna gwardia papieża - zawsze podąża razem z nim, by w sercu Kościoła trwać i walczyć dla chwały i królowania Serca Chrystusa. Zachęcamy Animatorów, Członków i Przyjaciół ERM do udziału w rekolekcjach o Duchowości Liturgii oraz do modlitwy w intencji wszelkich inicjatyw zmierzających do przywrócenia Ducha Liturgii w naszych Zgromadzeniach Eucharystycznych.

"Świętowanie bramą do piękna, szczęścia i wieczności"

Jest to propozycja dla Członków oraz Przyjaciół ERM-u i ich rodzin. Na tę duchową przygodę rekolekcyjno-wypoczynkową zapraszamy rodziny w jakiejkolwiek konfiguracji, które chciałyby znaleźć sposób na to, by powszednie trudności nie pozbawiły życia blasku i radości.

Pragniemy pomóc w odkryciu tajemnicy pięknego życiaw tym świecie, ale nie na sposób tego świata; w odkryciu, na czym polega prawdziwe świętowanie, które ma moc nadać naszej codzienności nowy wymiar, będący odblaskiem wieczności.

1% a tyle dobra!

Czekamy na Twoją pomoc!

 

Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"

KRS 0000222915


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku


Dodaj wiadomość

Zachęcamy do redagowania naszej strony! Piszcie o Waszych wspólnotach, spotkaniach, ogniskach, wyjazdach itp. Można również publikować ogłoszenia, np. zaproszenia na spotkania Waszego ERM-u.
Dodaj tekst na stronę!